niedziela, 24 kwietnia 2016

Sprawozdanie/raport detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania

Sprawozdanie/raport  detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych biuro detektywistyczne zobowiązane jest do 

sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonych działań.

Brzmienie przepisu:

Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług 

detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych 

czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności: 1) datę zawarcia umowy; 2) 

opis przedmiotu umowy; 3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności; 4) opis 

stanu faktycznego; 5) datę zakończenia czynności w sprawie.

 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 

ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.


Wiadomo jest, że nie sporządzenie raportu nie stanowi nie wykonania zlecenia detektywistycznego. 

Co innego realizacja zlecenia poprzez np obserwację a co innego nie przekazanie sprawozdania. 

Warto podkreślić, że nie ma przepisów, które regulowałyby jak sprawozdanie ma wyglądać. 

Ustawodawca wskazał tylko jakie elementy powinny się znajdować. Nie ma wytycznych czy 

detektyw ma wklejać zdjęcia do sprawozdania czy dołączać je na płycie. Tak samo nie jest 

wskazane, czy w/w zdjęcia trzeba opisywać czy tylko podać wstępne suche fakty. 

Dlatego też, sprawozdania agencji detektywistycznych mogą różnic się od siebie. 


Głównym błędem popełnianym przez osobę sporządzającą sprawozdanie detektywistyczne jest 

wchodzenie w rolę sędziego i "ferowanie wyroków". Pisanie w stanie faktycznym zdań typu: "Z 

przeprowadzonych czynności detektywistycznych ustalono, że Pan W zdradza Panią W z Panią K, w 

szczególności jeśli dokumentacja zdjęciowa wykazała, że samochód Pana W był parkowany pod 

mieszkaniem Pani K.

Dlatego też, nie można mówić,że detektyw błędnie wykonał sprawozdanie jeśli zawiera wszystkie 

elementy wskazane przez ustawodawcę a sama treść ma inną formę niż życzyłby sobie 

Zleceniodawca.

2 komentarze:

  1. Nie miałam pojęcia,że w ogóle istnieją takie regulacje....

    OdpowiedzUsuń
  2. Są Pani Katarzyno. Jest ich znacznie więcej. Po kliknięciu w Pani imię otwiera sie strona: Biuro Detektywistyczno - Wywiadowcze Daniel Gajska & Rajmund Majchrzak s.c Rozumiem, że jest Pani ich reprezentantką itd - czyli wiedza na temat ustawy detektywistycznej nie została przez Panią przyswojona? :) :P :)

    OdpowiedzUsuń