Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Sprawozdanie/raport detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania

Sprawozdanie/raport  detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania
Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych biuro detektywistyczne zobowiązane jest do 
sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonych działań.
Brzmienie przepisu:
Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług 
detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych 
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności: 1) datę zawarcia umowy; 2) 
opis przedmiotu umowy; 3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności; 4) opis 
stanu faktycznego; 5) datę zakończenia czynności w sprawie.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.

Wiadomo jest, że nie sporządzenie raportu nie stanowi nie wykonania zlecenia detektywistycznego. 
Co innego realizacja zlecenia poprzez np obserwację a co innego nie przekazanie sprawozdania. 
Wa…

Dobry Adwokat do rozwodu Warszawa

Obraz
Dobry Adwokat do rozwodu Warszawa

Wiadomo, że detektyw w celu zdobycia dowodów jest konieczny ale adwokat także, tak  aby w sprawie rozwodowej  w pełni zabezpieczył  interesy klienta.

Wiadomo, że nie mając doświadczenia przed sądem trudno będzie w pełni udowodnić swoje racje w szczególności gdy strona przeciwna będzie miała adwokata.

W Warszawie polecamy usługi prawne Mecenas Ireny Bulińskiej z Kancelarii Adwokackiej mającej siedzibę na warszawskim Mokotowie.
www.adwokat-bulinska.pl