Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Sprawozdanie/raport detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania

Sprawozdanie/raport  detektywa w sprawach rozwodowych - zasady sporządzania Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych biuro detektywistyczne zobowiązane jest do  sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonych działań. Brzmienie przepisu: Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług  detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych  czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności: 1) datę zawarcia umowy; 2)  opis przedmiotu umowy; 3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności; 4) opis  stanu faktycznego; 5) datę zakończenia czynności w sprawie.  2. Sprawozdanie, o którym mowa w  ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy. Wiadomo jest, że nie sporządzenie raportu nie stanowi nie wykonania zlecenia detektywistycznego.  Co innego realizacja zlecenia poprzez np obserwa

Dobry Adwokat do rozwodu Warszawa

Obraz
Dobry Adwokat do rozwodu Warszawa Wiadomo, że detektyw w celu zdobycia dowodów jest konieczny ale adwokat także, tak  aby w sprawie rozwodowej  w pełni zabezpieczył  interesy klienta. Wiadomo, że nie mając doświadczenia przed sądem trudno będzie w pełni udowodnić swoje racje w szczególności gdy strona przeciwna będzie miała adwokata. W Warszawie polecamy usługi prawne Mecenas Ireny Bulińskiej z Kancelarii Adwokackiej mającej siedzibę na warszawskim Mokotowie. www.adwokat-bulinska.pl