Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2023

Wygrana sprawa z Bartłomiejem D. Detektywem z Wrocławia

Wygrana sprawa z Bartłomiejem D. Detektywem z Wrocławia.  Kilka dni temu pisaliśmy o wygranych sprawach z Detektywem Bartłomiejem D spod Wrocławia. Detektyw ten kiedyś prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru firm prowadzonego przez organ kontrolny jakim jest MSWiA.  ❗Było to w latach 2013r - 21.04.2015r❗ Detektyw Bartłomiej D. wystąpił na drogę prawną za pomówienia, czyli za to, że wykazaliśmy, iż nie miał wpisu do MSWIA.  Cztery sądy wykazały, że nie miał racji bo faktycznie jego firma działała nielegalnie w zakresie usług detektywistycznych.  Sądy oparły swoje uzasadnienia na informacji z MSWiA, informacjach z internetu, w tym ze strony Facebook - gdzie Detektyw Bartłomiej D. pisał jako Agencja Detektywistyczna H.  T. W/w osoba podczas zeznań w sądzie, potwierdziła, że nie miała wpisu.   Już w 2015 r, Pan Detektyw nas straszył pozwami. My przygotowani byliśmy na 300 % - dowody, świadkowie, wypisy, itd. - ale oczywiście n

Wygrana sprawa z Detektywem Bartłomiejem D. z Wrocławia

Obraz
W 2013r wykryliśmy, że Bartomiej D prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru firm detektywistycznych prowadzonego przez MSWIA.  W dniu 16 kwietnia 2015 r mając dowody na powyższe , wraz z detektyw Moniką Matyszczak dokonaliśmy wpisów, które o tym informowały .  Detektyw Bartłomiej D. skierował sprawę do sądu cywilnego o ochronę dóbr oraz prywatny akt oskarżenia za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.  Wszystkie sądy uznały, iż Pan Bartłomiej D. prowadził działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru MSWiA. Nasze wpisy były w obronie interesu społecznego.  ---------- Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny do którego powód wystąpił z pozwem o naruszenie dóbr osobistych przez Detektywa Krzysztofa Matyszczak oraz Detektyw Monikę Matyszczak oddalił powództwo i m.in stwierdził: - "Należy zatem stwierdzić, że działanie podejmowane przez pozwanych, a odnoszące się bezpośrednio do osoby powod