Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2021

Dokumentacja medyczna nie dla Detektywa

Obraz
Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez Prywatnego Detektywa.   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 5 listopada 2019 r. oddalił skargę na bezczynność podmiotu leczniczego w przedmiocie udostępnienia informacji dotyczącej pacjenta wraz z jego dokumentacją medyczną. Skarżący, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, zarzucił podmiotowi leczniczemu, że ten bezzasadnie odmówił udostępnienia żądanej dokumentacji medycznej. W ocenie Sądu zarzut ten nie jest uzasadniony, ponieważ   osoba wykonująca zawód detektywa nie jest uprawniona do otrzymania dokumentacji medycznej innej osoby . Z art. 9 ustawy o usługach detektywistycznych wynika, że w ramach wykonywanych swoich czynności, detektyw jest uprawniony do uzyskiwania informacji o osobach, ale tylko wówczas, gdy inaczej nie stanowią przepisy odrębnych ustaw. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej przepisami wyłączającymi uprawnienie detektywów do ich uzyskiwania są pr

Co może Prywatny Detektyw? Jakie uprawnienia ma Detektyw?

Obraz
Co może Prywatny Detektyw? Jakie uprawnienia ma Detektyw ? Klienci Prywatnych Detektywów uważają, że Detektyw ma dostęp do wielu danych. Czy Detektyw jest uprawniony do pozyskiwania danych typu: meldunek, adres zamieszkania, numery telefonu, ruchomości, albo może założyć kamerę czy podsłuch w mieszkaniu albo pokoju hotelowym? Niestety, Prywatny Detektyw nie ma żadnych szczególnych praw a wręcz musi uważać aby nie naruszyć prawa.  Na forum prawnym   https://www.poradaprawna.pl/porada/3312/co-moze-detektyw  w 2003 r padło pytanie, co może Detektyw? Poniżej odpowiedź: "Detektyw może naprawdę niewiele. Nie jest upoważniony przez ustawodawcę do niczego poza tym, co może każdy obywatel. Detektyw nie jest funkcjonariuszem publicznym, nie ma więc jakichś szczególnych kompetencji mogących mu pomóc w prowadzeniu "śledztwa". Ustawa o usługach detektywistycznych reguluje te kwestie. Detektyw przy wykonywaniu usługi detektywistycznej powinien kierować się powszechnie obowiązującymi

Hejt, stalking, zniesławienie, znieważenie, groźba karalna.

Obraz
Hejt, stalking, zniesławienie, znieważenie, groźba karalna, Znęcanie się, RASIZM. HEJT - NIE PRZEKRACZAJ TEJ GRANICY, ZA KTÓRĄ GROZI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA! Hejt jest pojęciem bardzo szerokim i nie znajdziemy tego określenia w kodeksie karnym, jednak czyny takie jak zniesławienie, znieważenie, uporczywe nękanie, groźby karalne już mogą sprawcy takich zachowań przysporzyć wielu kłopotów z prawem. Napisać o jedno zdanie za dużo w Internecie nie jest trudno. Zasłonięci ekranem monitora hejterzy mogą czuć się bezkarnie? Uważajmy na to, co publikujemy, ponieważ wszystko w sieci zostawia ślad. Czasami nawet jedno pojedyncze słowo może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Hejt to przede wszystkim agresywne i nienawistne komentarze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi i życzenia śmierci, wypisywane na internetowych forach, mają jednak swoje granice. Tą granicą są znamiona czynu zabronionego. Ściganie większości z nich następuje na wniosek pokrzywdzonego - oznacza to, że sprawa wymaga wniesienia prywatnego