Co może Prywatny Detektyw? Jakie uprawnienia ma Detektyw?

Co może Prywatny Detektyw? Jakie uprawnienia ma Detektyw?

Klienci Prywatnych Detektywów uważają, że Detektyw ma dostęp do wielu danych. Czy Detektyw jest uprawniony do pozyskiwania danych typu: meldunek, adres zamieszkania, numery telefonu, ruchomości, albo może założyć kamerę czy podsłuch w mieszkaniu albo pokoju hotelowym?

Niestety, Prywatny Detektyw nie ma żadnych szczególnych praw a wręcz musi uważać aby nie naruszyć prawa. 

Na forum prawnym  https://www.poradaprawna.pl/porada/3312/co-moze-detektyw w 2003 r padło pytanie, co może Detektyw?

Poniżej odpowiedź:

"Detektyw może naprawdę niewiele. Nie jest upoważniony przez ustawodawcę do niczego poza tym, co może każdy obywatel. Detektyw nie jest funkcjonariuszem publicznym, nie ma więc jakichś szczególnych kompetencji mogących mu pomóc w prowadzeniu "śledztwa". Ustawa o usługach detektywistycznych reguluje te kwestie. Detektyw przy wykonywaniu usługi detektywistycznej powinien kierować się powszechnie obowiązującymi zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, by nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Wykonując usługi detektywistyczne detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa, bez zgody osób, których dane dotyczą. Detektyw uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez niego czynności detektywa, nie może powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi. Detektyw ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności detektywa, najpóźniej bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z uprawnień detektywa. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Najważniejsze uprawnienie detektywa określa art. 9 ustawy: Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności detektywistycznych może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej. Widzimy, że nie jest to jakieś szczególne uprawnienie, gdyż informacje może uzyskiwać każdy obywatel, jest to zresztą zagwarantowane w Konstytucji. Trzeba również pamiętać, że sąd ani prokurator ani żaden inny organ nie może upoważnić detektywa do jakichś szczególnych czynności, np. do przeszukania osoby, pomieszczenia albo do podsłuchiwania rozmów telefonicznych. Czynności takie mogą być wykonywane tylko przez uprawnione organy, np. przez Policję czy prokuratora, na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli chodzi o dostęp do billingów, to operatorzy telekomunikacyjni obowiązani są do zachowania tajemnicy billingów i tylko niektóre organy mają ustawowe prawo dostępu do billingów. Na pewno dostępu do billingów nie ma zgodnie z prawem żaden detektyw. Detektyw nie jest bowiem żadnym organem procesowym ani funkcjonariuszem publicznym. Po więcej informacji odsyłam do ustawy o usługach detektywistycznych"

To co może Detektyw ?
Obserwować w miejscach publicznych czyli ogólnodostępnych i wykonywać dokumentację fotograficzną.

Czy Detektywi ustalają dane, zakładają podsłuchy, lokalizatory itp?
Tak. Nasza Agencja Detektywistyczna robi różne rzeczy ale każda sprawa poprzedzona jest prawną analizą, tak aby Prywatny Detektyw nie naraził się na odpowiedzialność karną. 
Ustalamy wiele danych oraz stosujemy podsłuchy i lokalizatory GPS. Nie omijamy prawa bo wiemy jak i kiedy można je stosować, tak aby pomóc klientowi. 

Detektyw Warszawa. Krzysztof Matyszczak https://prywatnydetektyw.waw.pl/ Telefon 502 492 132, detektyw502492132@gmail.com

Co może Detektyw. Jakie uprawnienia ma Detektyw.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Damian Petrow Detektyw kontakt do Petrov Detektyw - ludzie szukają kontaktu do Detektywa Petrowa. :)

Stary artykuł: Detektywi o zdradach - Detektyw Krzysztof M.

Ile kosztuje dzien pracy agencji detektywistycznej, Cennik usług detektywistycznych, Stawki pracy detektywa.