Wina w rozwodzie - radzi Adwokat Irena Maria Bulińska


Wina w rozwodzie. 
Często podczas porad prawnych w sprawach rozwodowych pojawia się pytanie, jakie skutki ( oprócz ewentualnego poczucia sprawiedliwości) wywołuje orzeczenie w przedmiocie wyłącznej winy jednego z małżonków. 

1.) Przede wszystkim wywołuje ono skutki w sferze alimentacyjnej między byłymi małżonkami. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, małżonek niewinny może domagać się od małżonka wyłącznie winnego alimentów, nawet jeżeli nie znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Warto jednakże zwrócić uwagę, że nawet w takim wypadku sąd może, a nie musi ( nie jest to więc obligatoryjne) orzec o obowiązku przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Nie jest prawidłowe potoczna i często spotykana interpretacja, iż wyłącznie winny małżonek powinien zapewnić drugiemu taki poziom życia, jaki gwarantowało mu małżeństwo. Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb limituje alimenty, efektem czego w wielu przypadkach nie możemy mówić o zapewnieniu przez byłego małżonka poziomu życia sprzed rozwodu ( np. w kwestii wyjazdów zagranicznych) czy nawet porównywalnego do poziomu życia małżonka winnego.
Często w praktyce sądowej spotykamy się tym, że w przypadku dokonanego wcześniej podziału majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę, co małżonek niewinny uzyskał w wyniku podziału.

2.) Małżonek wyłącznie winny nigdy nie będzie mógł domagać się alimentów od małżonka niewinnego - nawet w przypadku niedostatku.
3.) Kolejną istotną kwestią jest skuteczność odmowy zgody na udzielenie rozwodu. Rozwód, nie jest bowiem dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, nie dysponując zgodą małżonka niewinnego, chyba że odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, iż w przypadku odmowy wyrażenia zgody na rozwód sąd będzie badał, czy żądający rozwodu jest wyłącznie winny rozkładowi oraz czy brak zgody na rozwód nie wynika np. wyłącznie z chęci zemsty, jakimi kierujemy się przesłankami.
3.) Istotnym jest, że orzeczenie o wyłącznej winie małżonka nie ma wpływu ani na wysokość udziału rodziców w kosztach utrzymania dzieci rozwodzących się stron, ani też na podział majątku.


Treść należy do Pani Mecenas Ireny Marii Bulińskiej - www.adwokat-bulinska.pl www.adwokat-bulinska.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Damian Petrow Detektyw kontakt do Petrov Detektyw - ludzie szukają kontaktu do Detektywa Petrowa. :)

Stary artykuł: Detektywi o zdradach - Detektyw Krzysztof M.

Ile kosztuje dzien pracy agencji detektywistycznej, Cennik usług detektywistycznych, Stawki pracy detektywa.